Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
CZ0092 Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
7E09072-(KBBE-212827) Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
CZ0092 Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
KJB600050812 Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011
Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012