Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
KJB601630808 Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
CZ0092 Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
CZ0092 Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
7E09072-(KBBE-212827) Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
SP/2D2/111/08 Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model 2008 - 2010
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2008 - 2011