Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2016 - 2016
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2007 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š., Svalbard [Primary succession of cyanobacteria and algae after glacier retraet – part of subglacial systems on the recolonization, 2004 - 2005
Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š., Svalbard [Primary succession of cyanobacteria and algae after glacier retraet – part of subglacial systems on the recolonization, 2004 - 2005
Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š., Svalbard [Primary succession of cyanobacteria and algae after glacier retraet – part of subglacial systems on the recolonization, 2004 - 2005