Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Vegetace ČR
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
IAA600050712 Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
IAA601110702 Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů 2007 - 2009
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
IAA600050712 Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009