Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
IAA600050712 Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů 2007 - 2009
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
IAA600050712 Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
IAA601110702 Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011