Centrum pro výzkum biodiverzity

Název: Centrum pro výzkum biodiverzity
Řešitelé: Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Pergl Jan (člen řeš. kolektivu)
Wild Jan (člen řeš. kolektivu)
Kirschner Jan (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovy
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt zahrnuje zejména zpřístupnění a propojení datových souborů o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů. Na základě těchto dat budou zejména testovány hypotézy o diverzitě a struktuře rostlinný populací a společenstev s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace.

Zpět na seznam