Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů

Název: Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů
Řešitelé: Hédl Radim (řešitel)
Tůma Ivan (řešitel)
Holub Petr (řešitel)
Fiala Karel (řešitel)
Fabšičová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem experimentu je určit vliv různého množství srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě tří travinných ekosystémů nalézajících se v nížinné, podhorské a horské oblasti. Výsledky pokusu umožní stanovit vliv sucha na vitalitu a konkurenční schopnost různých rostlinných druhů. Bude možné určit jakým způsobem a v jakém rozsahu se projevují rozdíly v množství srážek v hromadění půdní organické hmoty, v mineralizaci půdního dusíku a v dostupnosti živin.

Zpět na seznam