Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínky 2022 - 2024
PRVA-2022-044 Digitalizace herbářových položek Oddělení biologie CBG I. Infrastruktura 2022 - 2022
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
Průtoková cytometrie jako efektivní a úsporná metoda pro detekci hybridizace a genetické eroze ohrožených druhů rostlin 2022 - 2024
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
Mladí potomci nebo dávní migranti? Kolonizace vesus in situ speciace alopolyploidních apomiktů v evropských vysokohorských ostrovech 2022 - 2024
Origin of resistance to desiccation and cryoinjuries in biological soil crust microalgae of High Arctic 2022 - 2024
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
22-08680L Vznik odolnosti proti vysychání a poškození mrazem u řas biologických půdních krust Vysoké Arktidy 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024