Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
GA 206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GA 206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/1411 Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť 1999 - 2001
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. 2000 - 2004
CYANOFIX 2000 - 2003
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
MIDI-CHIP EVK-2 2000 - 2004