Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae

Název: Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Řešitelé: Mihulka Stanislav (řešitel)
Poskytovatel:
Shrnutí: V rámci projektu bude provedeno srovnání ekologických a bionomických vlastností invazních a neinvazních druhů čeledi Asteraceae. Šest významných invazních druhů české flóry bude studováno společně s druhy, které jsou jim blízce příbuzné a zároveň jsoubuďpěstovány v kultuře a prakticky nezplaňují nebo jsou jen vzácně introdukovány a nikdy se nezačaly významněji šířit. Biologické, ekologické a fyziologické charakteristiky jednotlivých druhů budou studovány za použití stejných metodických postupů.Srovnání invazních a neinvazních druhů cizího původu v rámci úzce vymezené taxonomické skupiny umožní studovat determinanty invazního potenciálu druhů cizího původu. Výběr studovaných druhů v rámci jedné čeledi a zároveň pocházejících ze Severní Amerikyumožní od stranit vliv fylogenetických i geografických faktorů na získané výsledky. Předkládaný projekt je originální ve srovnávání invazních a neinvazních druhů cizího původu.

Zpět na seznam