Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Název: Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách
Řešitelé: Šipoš Jan (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Číslo: TH04030244
Řešeno od: 01/2019
Řešeno do: 12/2022
Shrnutí: Pokles biodiverzity a úbytek ekosystémových služeb luk je spojován s intenzifikací zemědělství a upuštěním od tradičního managementu. Ztráta propojení krajinných segmentů skrze meze, úvozy, drobná stepní lada způsobila ústup a vymizení původních druhů rostlin a živočichů, především bezobratlých. Kritické hranice dosáhli zejména opylovači, což se negativně odráží v zemědělství a sadovnictví. Polopřirozená luční vegetace přestává plnit původní ekosystémové služby v krajině. V současné době je poptávka od subjektů ochrany přírody a drobných zemědělců po trvale udržitelných způsobech hospodaření v zemědělské krajině – neexistuje ale jednotná metodika. Projekt přispěje k naplnění cíle prioritní oblasti 1.1.4, podoblasti 1.1 Biodiverzita.

Zpět na seznam