Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let 2015 - 2017
GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let 2015 - 2017
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
PPK-306a/852/15 Vymyzelé a ohrožené druhy Třeboňska 2015 - 2015
MGSII-18 Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2015 - 2016
GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let 2015 - 2017
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats 2014 - 2015
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
GA14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
GA14-21715S Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České Republiky 2014 - 2016
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
GA14-21715S Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017