Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
grant na BF JčU České Budějovice
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
COST E38 Woody roots processes
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
COST E38 Woody roots processes
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám