Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů
Tvorba hadcových biotopů
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST - Conserve plants
grant na BF JčU České Budějovice
Květena České republiky - svazek 8/2
LIFE South Moravia
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
COST E38 Woody roots processes
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...