Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans

Název: Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Řešitelé: Urfus Tomáš (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAUK
Shrnutí: Projekt má za cíl morfologicky zhodnotit okruh Glyceria fluitans v souvislosti s ekologickými nároky jednotlivých druhů.

Zpět na seznam