Project Detail

Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans

Name: Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Researchers: Urfus Tomáš (co-researcher)
Provider: GAUK
Summary: Projekt má za cíl morfologicky zhodnotit okruh Glyceria fluitans v souvislosti s ekologickými nároky jednotlivých druhů.

Back to List