Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt

Název: Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Řešitelé: Koutecká Eva (vedoucí – hlavní řešitel)
Husák Štěpán (vedoucí – hlavní řešitel)
Adamec Lubomír (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko
Shrnutí: Jedná se o dlouhodobý projekt, který má za úkol napěstovat vybrané vzácné a ohrožené druhy, převážně vodních a mokřadních rostlin. V kultuře můžeme snadno sledovat a zkoušet podmínky, za kterých rostliny dobře rostou a rozmnožují se. Napěstované rostliny slouží jednak jako genetická rezerva, jednak jsou používané k výsadbám či repatriacím na předem vybraná a monitorovaná stanoviště.

Zpět na seznam