Project Detail

Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt

Name: Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Researchers: Koutecká Eva (head – principal researcher)
Husák Štěpán (head – principal researcher)
Adamec Lubomír (head – principal researcher)
Provider: AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko
Summary: Jedná se o dlouhodobý projekt, který má za úkol napěstovat vybrané vzácné a ohrožené druhy, převážně vodních a mokřadních rostlin. V kultuře můžeme snadno sledovat a zkoušet podmínky, za kterých rostliny dobře rostou a rozmnožují se. Napěstované rostliny slouží jednak jako genetická rezerva, jednak jsou používané k výsadbám či repatriacím na předem vybraná a monitorovaná stanoviště.

Back to List