Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
287,000 Nové metody pro sledování nebezpečných kontaminantů pitných vod - sinicových toxinů. 2012 - 2012
LH12034 Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií. 2012 - 2014
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
GAČR 19-10660S Odstraňování estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
TA01010356 Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu 2011 - 2014
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Zavedení aktuální problematiky sinic do moderní výuky ekotoxikologie 2009 - 2009
QJ1320234 Z odpadů surovinami 2013 - 2016
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011