Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod

Název: Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod
Řešitelé: Holba Marek (člen řeš. kolektivu)
Mikula Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Jančula Daniel (člen řeš. kolektivu)
Maršálková Eliška (člen řeš. kolektivu)
Maršálek Blahoslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MPO
Číslo: FR-TI3/196
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Realizovat inovativní technologie pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod s využitím materiálů uvolňujících hydroxylové radiály, resp. nanočásticemi železa. Navržená řešení budou protiváhou v současné době používaných chloračních technologií, produkujících látky škodlivé životnímu prostředí (např. AOX). V projektu se zaměříme na odstranění endokrinních disruptorů, mikrobiální kontaminace vod a fosforu s následným zkoumáním ekotoxicity zabezpečené vody. Hygienicky a toxikologicky zabezpečené vody odtoků z komunálních čistíren odpadních vod o velikosti 500 EO - 10 000 EO (na něž se zaměříme) mohou sloužit vedle garance zabezpečení kvality jakosti a kvality vypouštění do recipientů i jako hodnotný zdroj vody, která může být následně recyklována v široké škále dalšího uplatnění.

Zpět na seznam