Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod

Název: Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod
Řešitelé: Koláček Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Holba Marek (člen řeš. kolektivu)
Mikula Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Jančula Daniel (člen řeš. kolektivu)
Maršálková Eliška (člen řeš. kolektivu)
Maršálek Blahoslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MPO
Číslo: FR-TI3/196
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Realizovat inovativní technologie pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod s využitím materiálů uvolňujících hydroxylové radiály, resp. nanočásticemi železa. Navržená řešení budou protiváhou v současné době používaných chloračních technologií, produkujících látky škodlivé životnímu prostředí (např. AOX). V projektu se zaměříme na odstranění endokrinních disruptorů, mikrobiální kontaminace vod a fosforu s následným zkoumáním ekotoxicity zabezpečené vody. Hygienicky a toxikologicky zabezpečené vody odtoků z komunálních čistíren odpadních vod o velikosti 500 EO - 10 000 EO (na něž se zaměříme) mohou sloužit vedle garance zabezpečení kvality jakosti a kvality vypouštění do recipientů i jako hodnotný zdroj vody, která může být následně recyklována v široké škále dalšího uplatnění.

Zpět na seznam