Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
MGSII-18 Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2015 - 2016
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
GA206/09/1471 Species traits as determinants of community and ecosystem properties in herbaceous plant communities: a manipulative approach using removal experiments 2009 - 2012
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
GA14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
GP13-10850P Vliv klimatu na interakce mezi rostlinami a jejich herbivory na gradientu nadmořské výšky v Himalájích 2013 - 2015
P505/10/0593 Vliv náhody a faktorů prostředí na utváření druhového složení suchých trávníků. 2010 - 2014
Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin 2008 - 2011
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
GAP504/10/0843 Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy 2010 - 2014
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
03/CZ0072 Zhotovení záchranného programu pro druh hořeček český mnohotvarý (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2009 - 2010