Paměť a posmrtný život klonálních rostlin

Název: Paměť a posmrtný život klonálních rostlin
Řešitelé: Latzel Vít (řešitel)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA17-11281S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: V projektu se zaměříme na tří klonální druhy a budeme testovat, jak epigenetická paměť na minulé prostředí ovlivňuje chování rostlin v budoucnu. Budeme testovat, zda sdílená epigenetická paměť mezi rametami klonu spolu s výměnou informací mezi propojenými rametami poskytuje klonálním rostlinám výhody pokud čelí prostředí, na které byly trénovány. Jelikož epigenetiká paměť může ovlivnit nejen chování rostlin, ale také jejich fyziologii a chemismus, zaměříme se také na úlohu paměti v cirkulaci živin v ekosystému při dekompozici rostlin.

Zpět na seznam