Stříbrná medaile pro stážistky z Botanického ústavu

Středoškoláci zapojení do projektu Otevřená věda, který zprostředkovává stáže na pracovištích AV ČR, představili výsledky svých stáží na studentské konferenci. Nejlepší závěrečné prezentace byly oceněny a stříbrnou medaili v kategorii Botanika, zoologie a ekologie získal tým stážistek z Botanického ústavu AV ČR.

Cécile Čechová a Anežka Šušlíková prezentovaly výsledky svého bádání na téma Rozsivky archeologické lokality Bibracte (Francie). Stáží studentky provázela Markéta Fránková z Oddělení paleoekologie.

Členem poroty pro hodnocení výsledků a prezentací byl lichenolog z Botanického ústavu Jiří Malíček.

Botanický ústav nabízí stáže i pro rok 2023.