Otevřená věda

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR se zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky umožňuje studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stáže umožňují středoškolákům zapojení do současného vědeckého výzkumu a jsou jedinečnou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a vědeckou praxi.

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, pod přímým vedením vědkyň a vědců, si u můžete také na našem pracovišti. Více informací o stážích najdete na webu www.otevrenaveda.cz.

logo Otevřená věda

 

 

 

Stáže Botanického ústavu 2024

Je typ rozmnožování kostřavy ovčí adaptací na různé podmínky prostředí? Stáž vede V. Hadincová

Analysis of Floral Traits and Study of the Floral Economic Spectrum; M. Manavalan

Vliv klimatu na interakce rostlin a herbivorů; Z. Münzbergová

Schopnost rostlin přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám;  Z. Münzbergová

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin; H. Pánková

Stanovení kritické fáze životního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové; H. Pánková

Vliv uchování semen v ex-situ sbírce na jejich klíčivost; H. Pánková

Bez vody to nepůjde: Vliv sucha na anatomii listů? R. Schnablová

 

Stáže Botanického ústavu 2023

Chromatografické určení sekundárních metabolitů jako klíčový nástroj ke studiu rozšíření vybraných druhů lišejníků, stáž vede Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.

Pozorování a fotodokumentace rostlinných povrchů, stáž vede Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů, stáž vede prof. RNDr. Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Rozsivky na vodních a mokřadních rostlinách jihočeských rybníků, stáž vede Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

Rozsivky archeologické lokality Bibracte (Francie), stáž vede Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky, stáž vede prof. RNDr. Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Stanovení kritické fáze životního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Hodnocení uměle vytvořených populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Hodnocení vhodnosti stanoviště pro růst vstavače nachového, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

 

Témata stáží Otevřené vědy 2022

Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Taxonomic identification of spiders, stáž vede Dr. Francisco Mendez

Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů, stáž vede prof. RNDr. Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Hodnocení uměle vytvořených populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Rozsivky archeologické lokality Bibracte (Francie), stáž vede Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

Functional Biogeography of habitat islands, stáž vede Dr. Francisco Mendez

Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky, stáž vede prof. RNDr. Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Vliv managementových zásahů na vegetaci a růst vstavače nachového v NPR Kněžičky a PP Báň, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

 

Témata stáží Otevřené vědy 2021

Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy, stáž vede Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

Rozsivky pramenišť Mont Beuvray (Francie), stáž vede Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

Taxonomic identification of spiders, stáž vede Dr. Francisco Mendez

Odpověď kořenového systému jitrocele na poranění, stáž vede prof. Jitka Klimešová

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Functional Biogeography of habitat islands, stáž vede Dr. Francisco Mendez

Hodnocení uměle vytvořených populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Vliv managementových zásahů na vegetaci a růst vstavače nachového v NPR Kněžičky a PP Báň, stáž vede

RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Vliv managementových zásahů na vegetaci v NPP Hadce u Želivky, stáž vede RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Témata stáží Otevřené vědy 2020

Mykorhizní houby v orných půdách, stáž vedla Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

Význam interakcí rostlin a půdy pro strukturu rostlinných společenstev, stáž vedla prof. RNDr. Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého, stáž vedla RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Hodnocení záchranných populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová, stáž vedla RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Krajinná dynamika kriticky ohroženého druhu Minuartia smejkalii, stáž vedla RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci, stáž vedla RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

 

Témata stáží Otevřené vědy 2019

Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství, stáž vedla Ing. Eva  Baldassarre Švecová, Ph.D.

Mykorhizní houby jako skrytí pomocníci rostlin, stáž vedla Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

Hodnocení záchranných populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová, stáž vedla RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Mapování vhodných území pro obnovu mokřadů, stáž vedla RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Kdo žije v biologických krustách pouští světa?, stáž vedla RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.