Z časopisu Botanika

Jak zobrazit lesní minulost? Co jsme (zatím) vybádali v polních mokřadech jižní Moravy? Jak ve výzkumu propojovat archeologii a botaniku? To jsou jen některá z témat druhého letošního čísla časopisu Botanika. Dočtete se v něm i mnoho dalšího, např. o dění v našich botanických zahradách v Průhonicích a Třeboni. Více zde.