Publikace

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Abdalla M., Bitterlich M., Jansa J., Püschel D. & Ahmed M. A. 2023: The role of arbuscular mycorrhizal symbiosis in improving plant water status under drought. Journal of Experimental Botany 74, 4808 - 4824. https://doi.org/10.1093/jxb/erad249
Abraham V., Macek M., Tkáč P., Novák D., Pokorný P., Kozáková R., Jamrichová E., Soukupová M. G. & Kolář J. 2023: Pollen anthropogenic indicators revisited using large-scale pollen and archaeological datasets: 12,000 years of human-vegetation interactions in central Europe. Preslia 95, 385 - 411. doi:10.23855/preslia.2023.385
Abraham V., Man M., Theuerkauf M., Pokorný P., Bobek P. & Novák J. 2023: Spatially explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal data as a tool for autecology of trees. Landscape Ecology 38, 1747 - 1763. doi:10.1007/s10980-023-01652-8
Badino F., Pini R., Ravazzi C., Chytrý M., Bertuletti P., Bortolini E., Dudová L., Peresani M., Romandini M. & Benazzi S. 2023: High-resolution ecosystem changes pacing the millennial climate variability at the Middle to Upper Palaeolithic transition in NE-Italy. Scientific Reports 13, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-023-38081-1
Ballesteros J., Řehounková K., Vítovcová K. & Prach K. 2023: Community specialisation in vegetation succession on central-European disturbed sites. Journal of Vegetation Science 34, 1 - 12. doi:10.1111/jvs.13198
Bartish I. V., Bonnefoi S., Ainouche A., Bruelheide H., Bartish M. & Prinzing A.. 2023: Fewer chromosomes, more co-occurring species within plant lineages: A likely effect of local survival and colonization. American Journal of Botany 110, 1 - 17. https://doi.org/10.1002/ajb2.16139
Becker‑Scarpitta A., Antão L. H., Schmidt N. M., Blanchet F. G., Kaarlejärvi E., Raundrup K. & Roslin T. 2023: Diverging trends and drivers of Arctic flower production in Greenland over space and time. Polar Biology 46, 837 - 848. https://doi.org/10.1007/s00300-023-03164-2
Bělohlav V., Jirout T., Elster J., Liška J., Nedbalová L. & Kvíderová J. 2023: Kultivace polárních mikrořas v otočném deskovém fotobioreaktoru. Chemické listy 117, 613 - 618. doi:10.54779/chl20230613
Belyayev A., Kalendar R., Josefiová J., Paštová L., Habibi F., Mahelka V., Mandák B. & Krak K. 2023: Telomere sequence variability in genotypes from natural plant populations: unusual block-organized double-monomer terminal telomeric arrays. BMC Genomics 24, 1 - 11. doi:10.1186/s12864-023-09657-y
Bešta T., Mareš J., Čapková K., Janeček E., Štenclová L., Kust A., Říha M., Konopáčová E. & Řeháková K. 2023: Littoral periphyton dynamics in newly established post-mining lakes. Aquatic Sciences 85, 1 - 17. doi:10.1007/s00027-022-00914-y
Bhatta S., Shrestha B. B. & Pyšek P. 2023: Invasive alien plants in South Asia: Impacts and management. NeoBiota 88, 135 - 167. doi:10.3897/neobiota.88.104118
Bitomský M., Kobrlová L., Hroneš M. & Duchoslav M. 2023: Plant functional groups and phylogenetic regularity control plant community bioelement composition through calcium and magnesium. Oikos 2023, 1 - 11. doi:10.1111/oik.09546
Blanco-Gavaldà C., Galbany-Casals M., Susanna A., Andrés-Sánchez S., Bayer R. J., Brochmann C., Cron G. V., Bergh N. G., Garcia-Jacas N., Gizaw A., Kandziora M., Kolář F., López-Alvarado J., Leliaert F., Letsara R., Moreyra L. D., Razafimandimbison S. G., Schmickl R. & Roquet C. 2023: Repeatedly northwards and upwards: Southern African grasslands fuel the colonization of the African sky islands in Helichrysum (Compositae). Plants-Basel 12, 1 - 24. doi:10.3390/plants12112213