Publications

Filter

   

Publications
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Depauw L., Perring M.P., Landuyt D., Maes S.L., Blondeel H., De Lombaerde E., Brūmelis G., Brunet J., Closset‐Kopp D., Decocq G., Den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Liepiņa I., Macek M., Máliš F., Schmidt W., Smart S.M., Ujházy K., Wulf M. & Verheyen K. 2021: Evaluating structural and compositional canopy characteristics to predict the light-demand signature of the forest understorey in mixed, semi-natural temperate forests. Applied Vegetation Science 24, 1 - 13. doi:10.1111/avsc.12532
Di Prisco G., Edwards H., Elster J. & Huiskes A. 2021: Life in Extreme Environments: Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge, 1 - 364. doi:10.1017/9781108683319
Di Prisco G., Huiskes A., Elster J. & Edwards H. 2021: Introduction. In: Di Prisco G., Edwards H. G. M., Elster J. & Huiskes A. H. L. (eds.) Life in Extreme Environments, Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge., 1 - 5. doi:10.1017/9781108683319.001
Doležal J., Jandová V., Macek M. & Liancourt P. 2021: Contrasting biomass allocation responses across ontogeny and stress gradients reveal plant adaptations to drought and cold. Functional Ecology 35, 32 - 42. doi:10.1111/1365-2435.13687
Doležal J., Jandová V., Macek M., Mudrák O., Altman J., Schweingruber F. H. & Liancourt P. 2021: Climate warming drives Himalayan alpine plant growth and recruitment dynamics. Journal of Ecology 109, 179 - 190. doi:10.1111/1365-2745.13459
Elster J. 2021: PART I I I - Life in extreme environments and the responses to change: the example of polar environments. In: Di Prisco G., Edwards H. G. M., Elster J. & Huiskes A. H. L. (eds.) Life in Extreme Environments, Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge., 149 - 150. doi:10.1017/9781108683319.010
Fehrer J., Slavíková R., Paštová L., Josefiová J., Mráz P., Chrtek J. & Bertrand, Y. J. K. 2021: Molecular evolution and organization of ribosomal DNA in the hawkweed tribe Hieraciinae (Cichorieae, Asteraceae). Frontiers in Plant Science 12/2021, 1 - 23. doi:10.3389/fpls.2021.647375
Francová K., Šumberová K., Kučerová K., Šorf M., Grill S., Exler N. & Vrba J. 2021: Drivers of plant species composition of ecotonal vegetation in two fishpond management types. Wetlands Ecology and Management 29, 93 - 110. doi:10.1007/s11273-020-09770-9
Hiiesalu I., Klimešová J., Doležal J., Mudrák O., Götzenberger L., Horník J. & de Bello F. 2021: Hidden below‐ground plant diversity buffers against species loss during land‐use change in species‐rich grasslands. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 12. doi:10.1111/jvs.12971
Chelli S., Ottaviani G., Simonetti E., Campetella G., Wellstein C., Bartha S., Cervellini M. & Canullo R. 2021: Intraspecific variability of specific leaf area fosters the persistence of understory specialists across a light availability gradient. Plant Biology 23, 212 - 216. doi:10.1111/plb.13199
Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. 2021: Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia 93, 1 - 87. doi:10.23855/preslia.2021.001
Kolátková V., Čepička I., Hoffman R. & Vohník M. 2021: Marinomyxa gen. nov. accommodates gall-forming parasites of the tropical to subtropical seagrass genus Halophila and constitutes a novel deep-branching lineage within Phytomyxea (Rhizaria: Endomyxa). Microbial Ecology 81, 673 - 686. https://doi.org/10.1007/s00248-020-01615-5