Publications

Filter

   

Publications
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
BEŠTA T., MAREŠ J., ČAPKOVÁ K., JANEČEK E., ŠTENCLOVÁ L., KUST A., ŘÍHA M., KONOPÁČOVÁ E., ŘEHÁKOVÁ K. 2023: Littoral periphyton dynamics in newly established post-mining lakes. Aquatic Sciences 85, 1 - 17. https://doi.org/10.1007/s00027-022-00914-y
DOLEŽAL J., KORZNIKOV K., ALTMAN J., FIBICH P., ŘEHÁKOVÁ K., NDIVE LLTONGA L., MAJESKÝ L., DANČÁK M. 2023: Ecological niches of epiphyllous bryophytes along Afrotropical elevation gradient. Oikos, 1 - 14. https://doi.org/10.1111/oik.09772
Elster J., Souquieres C. E., Jadrná I., Škaloud P., Søreide J. E. & Kvíderová J. 2023: Invasive Vaucheria aff. compacta (Xanthophyceae) and its distribution over a high Arctic tidal flat in Svalbard. Estuarine Coastal and Shelf Science 281, 1 - 9. doi:10.1016/j.ecss.2022.108206
Ilves A, Kaljund K, Sild E, Münzbergová Z 2023: High genetic variation of Trifolium alpestre at the northern margin: but for how long? Conservation Genetics 24, 109 - 123. doi:10.1007/s10592-022-01490-2
Korznikov K., Petrenko T., Kislov D., Krestov P. & Doležal J. 2023: Predicting Spruce Taiga Distribution in Northeast Asia Using Species Distribution Models: Glacial Refugia, Mid-Holocene Expansion and Future Predictions for Global Warming. Forests 14/2023, 1 - 16. doi:10.3390/f14020219
Latzel V., Fischer M., Groot M., Gutzat R., Lampei C., Ouborg J., Parepa M., Schmid K., Vergeer P., Zhang Y. & Bossdorf O. 2023: Parental environmental effects are common and strong, but unpredictable, in Arabidopsis thaliana. New Phytologist 2023, 1014 - 1023. doi:10.1111/nph.18591
Silva G. S., Firmino G. V., Ferraro A. & Appezzato-da-Glória B. 2023: Anatomical inferences on aerial bud protection of three Eugenia shrub species from Cerrado. Plant Biology 25, 176 - 186. doi:10.1111/plb.13483
Silva S. R., Miranda V. F. O., Michael T. P., Plachno B. J., Matos R. G., Adamec L., Pond S. L. K., Lucaci A. G., Pinheiro D. G. & Varani A. M. 2023: The phylogenomics and evolutionary dynamics of the organellar genomes in carnivorous Utricularia and Genlisea species (Lentibulariaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 181, 1 - 18. doi:doi.org/10.1016/j.ympev.2023.107711
14. Müllerová J., Bartaloš T., Gago X., Kent R., Michez A., Mücher S., Paulus G. & Mokroš M. 2023: Vegetation mapping and monitoring by unmanned aerial systems (UAS)—current state and perspectives. In: Manfreda & Ben Dor, Unmanned Aerial Systems for Monitoring Soil, Vegetation, and Riverine Environments, p. 93-124, Elsevier, 93 - 124.
Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská‑Svobodová H. & Roleček J. 2022: Spatial scaling of pollen‑plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12, 1 - 10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
Adamec L. 2022: Resorption of N, P and K from the floating and submerged leaves of the aquatic fern Salvinia natans. Botanica Serbica 46, 253 - 258. doi:10.2298/BOTSERB2202253A
Adamec L. & Kučerová A. 2022: Morphometry of shoots and flowers of Utricularia minor at a large site in the Czech Republic. Carnivorous Plant Newsletter 51, 84 - 91. doi:10.55360/cpn512.la025
Adhikari J. N., Bhattarai B. P., Rokaya M. B. & Thapa T. B. 2022: Distribution of invasive plants and their association with wild ungulates in Barandabhar Corridor Forest, Nepal. Folia Oecologica 49, 182 - 191. doi:doi:10.2478/foecol-2022-0021