Publications

Filter

   

Publications
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Borda, Valentina, Longo, Silvana, Marro, Nicolás, Urcelay, Carlos 2021: The global invader Ligustrum lucidum accumulates beneficial arbuscular mycorrhizal fungi in a novel range. Plant Ecology 222, 397 - 408. doi:10.1007/s11258-021-01114-8
Coufal R., Ryelandt J., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Hájek M., Horsáková V. and Horsák M. 2021: Land snail community patterns related to regional habitat conservation status of European spring fens. Science of the Total Environment 783, 1 - 11.
Delabye S., Maicher V., Sáfián S., Doležal J., Altman J., Janeček Š., Kobe I. N., Murkwe M., Šebek P. & Tropek R. 2021: Butterfly and moth communities differ in their response to habitat structure in rainforests of Mount Cameroon. Biotropica 53, 567 - 580. doi:10.1111/btp.12900
Depauw L., Perring M.P., Landuyt D., Maes S.L., Blondeel H., De Lombaerde E., Brūmelis G., Brunet J., Closset‐Kopp D., Decocq G., Den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Liepiņa I., Macek M., Máliš F., Schmidt W., Smart S.M., Ujházy K., Wulf M. & Verheyen K. 2021: Evaluating structural and compositional canopy characteristics to predict the light-demand signature of the forest understorey in mixed, semi-natural temperate forests. Applied Vegetation Science 24, 1 - 13. doi:10.1111/avsc.12532
Di Prisco G., Edwards H. G. M., Elster J. & Huiskes A. H. L. 2021: Life in Extreme Environments: Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge, 1 - 364. doi:10.1017/9781108683319
Di Prisco G., Huiskes A. H. L., Elster J. & Edwards H. G. M. 2021: Introduction. In: Di Prisco G., Edwards H. G. M., Elster J. & Huiskes A. H. L. (eds.) Life in Extreme Environments: Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge., 1 - 5. doi:10.1017/9781108683319.001
Dogan M., Pouch M., Mandáková T., Hloušková P., Guo X., Winter P., Chumová Z., Van Niekerk A., Mummenhoff K., Al-Shehbaz A. I., Mucina L. & Lysak M. A. 2021: Evolution of tandem repeats is mirroring post-polyploid cladogenesis in Heliophila (Brassicaceae). Frontiers in Plant Science 11, 1 - 18. doi:10.3389/fpls.2020.607893
Doležal J., Jandová V., Macek M. & Liancourt P. 2021: Contrasting biomass allocation responses across ontogeny and stress gradients reveal plant adaptations to drought and cold. Functional Ecology 35, 32 - 42. doi:10.1111/1365-2435.13687
Doležal J., Jandová V., Macek M., Mudrák O., Altman J., Schweingruber F. H. & Liancourt P. 2021: Climate warming drives Himalayan alpine plant growth and recruitment dynamics. Journal of Ecology 109, 179 - 190. doi:10.1111/1365-2745.13459
Doležal J., Kučerová A., Jandová V., Klimeš A., Říha P., Adamec L. & Schweingruber F. H. 2021: Anatomical adaptations in aquatic and wetland dicot plants: Disentangling the environmental, morphological and evolutionary signals. Environmental and Experimental Botany 187, 1 - 12. doi:10.1016/j.envexpbot.2021.104495
Elster J. 2021: PART I I I - Life in extreme environments and the responses to change: the example of polar environments. In: Di Prisco G., Edwards H. G. M., Elster J. & Huiskes A. H. L. (eds.) Life in Extreme Environments: Insights in Biological Capability. Cambridge University Press, Cambridge., 149 - 150. doi:10.1017/9781108683319.010
Fabšičová M., Jiroušek M., Šipoš J. & Vymyslický T. 2021: Úhory - zapomenuté ostrůvky biodiverzity. (Fallows - forgotten islands of biodiversity.) Botanika 9, 12 - 15.