Publications

Filter

   

Publications
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Adamec L. & Kučerová A. 2022: Morphometry of shoots and flowers of Utricularia minor at a large site in the Czech Republic. Carnivorous Plant Newsletter 51, 84 - 91. https://doi.org/10.55360/cpn512.la025
Aldorfová A., Dostálek T. & Münzbergová Z. 2022: Effects of soil conditioning, root and shoot litter addition interact to determine the intensity of plant–soil feedback. Oikos 2022, 1 - 12. doi:10.1111/oik.09025
Bartha L., Mandákoá T., Kovařík A., Bulzu P-A., Rodde N., Mahelka V., Lysak M. A., Fustier M-A., Šafář J., Cápal P., Keresztes L. & Banciu H. L. 2022: Intact ribosomal DNA arrays of Potentilla origin detected in Erythronium nucleus suggest recent eudicot‐to‐monocot horizontal transfer. New Phytologist 235, 1246 - 1259. doi:10.1111/nph.18171
Bartušková A., Lubbe F. C., Jiangiang Q., Herben T., & Klimešová J. 2022: The effect of moisture, nutrients and disturbance on storage organ size and persistence in temperate herbs. Functional Ecology 36, 314 - 325. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13997
Belyayev, A., Josefiová, J., Jandová, M., Kalendar, R., Mahelka, V., Mandák, B., & Krak, K. 2022: The structural diversity of CACTA transposons in genomes of Chenopodium (Amaranthaceae, Caryophyllales) species: specific traits and comparison with the similar elements of angiosperms. Mobile DNA 13/2022, 1 - 16. doi:10.1186/s13100-022-00265-3
Brázdil R., Zahradník P., Szabó P., Chromá K., Dobrovolný P., Dolák L., Trnka M., Řehoř J. & Suchánková S. 2022: Meteorological and climatical triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic. Climate of the Past 18, 2155 - 2180. doi:10.5194/cp-18-2155-2022
Conti L., Méndez-Castro F. E., Chytrý M., Götzenberger L., Hájek M., Horsák M., Jiménez-Alfaro B., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G. 2022: Insularity promotes plant persistence strategies in edaphic island systems. Global Ecology and Biogeography 31, 753 - 764. doi:10.1111/geb.13465
Cortez P. A., Ferreira C. L., dos Santos G. N. H., Pirani J. R., Urbano K. D., Devecchi M. F., Cruz R., Gabia V. S. & Melo-de-Pinna G. F. A. 2022: Strategies for the protection of shoot buds in phanerophyte and geophyte species of Homalolepis Turcz. (Simaroubaceae, Sapindales). Brazilian Journal of Botany 45, 497 - 513. doi:10.1007/s40415-021-00757-1
Danihelka J., Chytrý K., Harásek M., Hubatka P., Klinkovská K., Kratoš F., Kučerová A., Slachová K., Szokala D., Prokešová H., Šmerdová E., VečeřaM. & Chytrý M. 2022: Halophytic flora and vegetation in southern Moravia and northern Lower Austria: past and present. Preslia 94, 13 - 110. doi:10.23855/preslia.2022.013
Demján, P., Dreslerová, D., Kolář, J., Chuman, T., Romportl, D., Trnka, M., & Lieskovský, T. 2022: Long time-series ecological niche modelling using archaeological settlement data: Tracing the origins of present-day landscape. Applied Geography 141, 1 - 14. doi:10.1016/j.apgeog.2022.102669
Doležal J., Altman J., Jandová V., Chytrý M., Conti L., Méndez-Castro F. E., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G. 2022: Climate warming and extended droughts drive establishment and growth dynamics in temperate grassland plants. Agricultural and Forest Meteorology 313, 1 - 9. doi:10.1016/j.agrformet.2021.108762
Dostálek J., Frantík T. & Pavlů L. 2022: Passive restoration of vegetation on gravel/sand bars in the city: a case study in Prague, Czech Republic. Urban Ecosystems 25, 1265 - 1277. https://doi.org/10.1007/s11252-022-01225-8
Dudová L. & Szabó P. 2022: Holocene history of Larix in the Jeseníky Mts, Czech Republic. Preslia 94, 233 - 253. doi:10.23855/preslia.2022.233