Certifikované metodiky

Metodika „Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin“ byla certifikována v prosinci 2015. S ohledem na změny legislativy v období 2015-2017 je nutné si kromě vlastní metodiky stáhnout i doplňující text, který tyto změny zohledňuje. Aktualizováno k datu: 15.11.2017

Metodika (PDF, 3,9 MB)

Aktualizace metodiky (PDF, 668 KB)