Další výstupy

2024

Průvodce výstavou

2023

Certifikovaná metodika

2022

Certifikovaná metodika

 

Užitné vzory

2021

Patent

Zařízení pro úpravu kapalin pomocí generování elektricky poháněného výboje nízkoteplotního plazmatu v kapalném prostředí bylo vyvinuto a odzkoušeno pro desinfekci vody od patogenních mikroorganismů a odstraňování chemických reziduí z vody (např. zbytky léčiv, antikoncepce, pesticidy atd.). Má velký potenciál v oblasti čistírenství a dekontaminace vody od biologických a chemických polutantů, protože se vyznačuje vysokou eliminační účinností a velkým objemem zpracovávané vody.

Užitné vzory

Certifikovaná metodika

2020

Patent

2019

Patenty

Certifikované metodiky

2018

Patent

2017

Certifikované metodiky

Funkční vzorek

Patenty

Specializované mapy

Ostatní

2016

Patenty

Certifikované metodiky

Mapy

2015

Certifikované metodiky