Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům 2020 - 2023 (předpokl.)
Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům 2020 - 2023 (předpokl.)
Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům 2020 - 2023 (předpokl.)
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2022
GA20-08475S Arbuskulární mykorhiza a sucho: hledání skrytých přínosů 2020 - 2022
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2022
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2021
Vyhodnocení vlivů klimatu na společenstva rhizosférních hub 2020 - 2020
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD 2019 - 2022
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2022