Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
200068 GACR – MykoParents Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
GA23-07533S Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních? 2023 - 2025
LUAUS23118 Stabilizace a diverzifikace allopolyploidních druhů se stejnou genomickou skladbou 2023 - 2026
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2023 - 2023
8J23FRXXX Epigenetické mechanismy transgeneračního vlivu mykorhizní symbiózy 2023 - 2024
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2023 - 2023
Transfer vody mezi půdou a atmosférou v lesních porostech 2023 - 2023
SS06010395 Monitoring a management invazních druhů na plochách zasažených rozsáhlými disturbancemi 2023 - 2026
Faktory určující asymetrii kompetice ve společenstvech vytrvalých rostlin: všudypřítomné ale netestované 2023 - 2025
DH23P03OVV063 Autonomní systémy pokročilých a přírodě blízkých opatření pro režim péče a zlepšení kvality vody v památkách zahradního umění 2023 - 2027
23-06614S Propojení mikroklimatu a dynamiky lesa: od růstových reakcí rostlin k dlouhodobým změnám vegetace 2023 - 2025
200911EU MERIT 2023 - 2027
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
DH23P03OVV026 Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice, obdivovaný a odmítaný vzor pro krajinářskou tvorbu 20. století 2023 - 2027
VB02000041 CaviPlasma: širokospektrální velkoobjemová dekontaminační plazmová technologie pro IZS 2024 - 2026
24-10375S Mechanistické škálování hydrodynamiky soustavy půda-rostlina v Zemském systému 2024 - 2026