Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Centrum pro výzkum biorafinací
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GB14-36079G PLADIAS
COST E38 Woody roots processes
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů