Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
407206 CHKO Slavkovský les číslo v IBISu) Algologický a paleoekologický průzkum na vybraných lokalitách v CHKO Slavkovský les 2021 - 2022
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škálách 2023 - 2023
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny 2018 - 2020
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovsé krajiny 2018 - 2020
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovsé krajiny 2018 - 2020
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011