Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS70010001 Zhodnocení vlivu biologických invazí a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředí ASICS 2021 - 2024
BugNet
407206 CHKO Slavkovský les číslo v IBISu) Algologický a paleoekologický průzkum na vybraných lokalitách v CHKO Slavkovský les 2021 - 2022
SS03010065 Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
Hydropolis 2021 - 2022
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
Stromy v krajině 2021 - 2024
21-04987S Microbes on mountain tops: how rhizosphere microbes help plants cope with climate changes in stressful and rapidly changing environments of Himalayas 2021 - 2023
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
22-23532S Řeky jako motor rostlinných invazí v africké savaně: časoprostorové propojení úspěšnosti invazí a jejich důsledků 2022 - 2024
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
Význam interakcí rostlin a půdy pro odezvu rostlin na měnící se klimatické podmínky 2022 - 2024
Klimaticky šetrné lesnictví pro středomořskou chráněnou krajinu. Simulace účinků změny klimatu a adaptivního lesního hospodaření na sekvestraci uhlíku v lesích a fragmentaci a kvalitu polopřírodních stanovišť 2022 - 2025