Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům 2020 - 2023 (předpokl.)
300997 Strategie AV21 Strategie AV21, Záchrana a obnova krajiny, Využití biologických sbírek a moderních metod pro studium změn v krajině a pro záchranu organismů ex situ 2020 - 2024
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2020 - 2023
GA20-01813S Plant functional traits as factors explaining intra- and inter-specific plant-soil feedback across species and genotypes 2020 - 2022
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2020 - 2023
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2022
Evoluce nočního kvetení v rychle radiující čeledi Zingiberaceae 2020 - 2022
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě 2020 - 2022
200056GAČR (20-12579Y) Evoluce nočního kvetení v rychle radiující čeledi Zingiberaceae 2020 - 2022
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2022
SNPCS 03066/2020 Strategie a vyhodnocení managementu invazních druhů rostlin v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko 2020 - 2022
20-10349J Cesta ze západu na východ a zase zpátky – transsibiřská magistrála jako spojnice kontinentů pro rostlinné invaze 2020 - 2022
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
reg. č. L200052051, interní č. z. 403333MPPSD Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů 2020 - 2022
20-10019S Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin 2020 - 2022