Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS03010065 Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
SS03010279 Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie 2021 - 2023
Hydropolis 2021 - 2022?
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2021 - 2021
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
SS05010009 Vývoj efektivnı́ch nástrojů pro sledovánı́ a hodnocenı́ ekologického stavu a ekosystémových služeb rybnı́ků a pro zlepšenı́ komunikace se stakeholdery 2022 - 2025