Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
SS03010065 Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
Algologický a paleoekologický průzkum vybraných vývěrů minerálních vod v CHKO Slavkovský les a NPR Soos 2021 - 2021
Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2021 - 2021