Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
grant na BF JčU České Budějovice
COST E38 Woody roots processes
Centrum pro výzkum biorafinací
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států