Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů

Název: Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů
Řešitelé: Hroudová Zdenka (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Projekt se zabývá genetickou variabilitou vybraných druhů pobřežních rostlin a srovnává ji s frekvencí jejich výskytu podél vodních toků v Polabí (Labe, Cidlina a některé další toky). Zjišťuje, do jaké míry se vyskytují identické genotypy v různé vzdálenosti po toku řeky a do jaké míry může genetická variabilita souviset se způsobem rozmnožování a šíření rostlin.

Zpět na seznam