Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
20-10019S Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin 2020 - 2022
GA20-08475S Arbuskulární mykorhiza a sucho: hledání skrytých přínosů 2020 - 2022
TH04030244 Efektivní postupy inventarizace lesní biodiverzity a praktická opatření pro její ochranu 2020 - 2022
20-06065S 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, Zakázka: Dodávka aktuálních fytocenologických záznamů krkonošské tundry pro vybraný soubor historických záznamů 2020 - 2021
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
20-08900S Obnova druhově bohatých luk: Chybí k pochopení procesů formování společenstev vnitrodruhová variabilita? 2020 - 2022