Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Název: Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny
Řešitelé: Szabó Péter (spoluřešitel)
Vaníček Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Suchánková Silvie (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Číslo: 404409TAČR
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam