Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
P501/12/1747 Diverzita a distribuce virů mezi lišejníky 2012 - 2015
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
PRVA-2022-044 Digitalizace herbářových položek Oddělení biologie CBG I. Infrastruktura 2022 - 2022
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
GA15-09119S Determinanty lokální hojnosti rostlin: relativní význam rozdílů ve fitness a stabilizujících procesech 2015 - 2017
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017
P504/10/P021 Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH 2010 - 2012
P504/10/P021 Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH 2010 - 2013