Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae

Název: Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae
Řešitelé: Krak Karol (vedoucí – hlavní řešitel)
Fehrer Judith (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: EU- SYNTHESYS
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Cílem projektu je testování vybraných genů pro molekulárně systematické studie na různých taxonomických úrovních v čeledi Asteraceae. Projekt je realizován ve spolupraáci s Dr. Inés Álvarez z Real Járdin Botanico, Madrid

Zpět na seznam