Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Taxonomie a fylogeneze rodu Potamogeton 2002 - 2004
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella 2002 - 2006
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006