Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
- Evolutionary history of Hippophae rhamnoides as a model of development of mountainous flora of Eurasia in the Neogene 2012 - 2015
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Evoluční procesy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012