Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TJ02000286 Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů 2019 - 2022
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
GJ19-20970Y Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
GA19-00522S Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2022
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2019 - 2019
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
GA17-07378S Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
GAČR 19-10660S Odstraňování estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
190120 Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2019 - 2019
19-15031S 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century 2019 - 2023
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021