Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009