Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TE01020080 Centrum pro výzkum biorafinací 2012 - 2020
jine spoluprace s farmaceurickou firmou Teva
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
P504/12/0649 Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí 2012 - 2015
P504/12/P540 Vyvijeji se polni plevele v zavislosti na kultivaci plodiny? 2012 - 2014
MAD, Prioritní téma 14 Inventarizace lichenizovaných hub významných biotopů na Slovensku a v České republice 2012 - 2014
P 24558-816 Role půdní banky diaspor jako součást života extrémně ekologicky specializovaných efemérních mokřadních druhů rostlin 2012 - 2015
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
P505/12/1296 Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012 - 2016
CZ.1.07/2.3.00/35.0002 VĚDRO Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji 2012 - 2014
P504/12/0649 Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí 2012 - 2015
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
P501/12/1747 Diverzita a distribuce virů mezi lišejníky 2012 - 2015
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
7AMB12SK160 Souborné zpracování sinic Vysokých Tater 2012 - 2013
DF12P01OVV025 Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví – typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace 2012 - 2015
GAP506/12/0038 Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému 2012 - 2016