Centrum kompetence pro výzkum biorafinací

Název: Centrum kompetence pro výzkum biorafinací
Řešitelé: Schmidt Christoph Stephan (člen řeš. kolektivu)
Rozehnalová Tereza (člen řeš. kolektivu)
Kunc Dušan (člen řeš. kolektivu)
Koblihová Helena (člen řeš. kolektivu)
Mrnka Libor (člen řeš. kolektivu)
Frantík Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Číslo: TE01020080
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Projekt BIORAF spadá mezi projekty tzv. zelené chemie a je zaměřen na využití přeměny biomasy na produkty s vysokou přidanou hodnotou a získání alternativních zdrojů energie. Díky nově navrženým rafinačním postupům bude možné získat potravinové doplňky, krmiva i hnojiva, biopaliva nové generace a také energii z biomasy mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu. Biorafinace představuje unikátní způsob jak novým, udržitelným způsobem nahrazovat fosilní paliva při minimálním dopadu na životní prostředí a s využitím celého objemu biomasy.

Zpět na seznam