VĚDRO Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji

Název: VĚDRO Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji
Řešitelé: Bartuška Václav (člen řeš. kolektivu)
Sosnová Monika (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0002
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (CZ.1.07/2.3.00/35.0002), Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji (VĚDRO) si klade za cíl popularizační formou zvýšit celospolečenské povědomí o výzkumné práci v moderních biologických oborech. Tento projekt probíhá ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR (hlavní příjemce podpory) a Mikrobiologickým ústavem AV ČR (partner projektu). Aktivity v rámci projektu jsou zaměřeny na popularizaci formou výstav vědecké fotografie, na prezentaci vybraných VaV projektů na vzdělávacích veletrzích, na zpřístupnění vědeckých pracovišť ve Dnech otevřených dveří a na aktivní účast studentů při Dnech otevřených laboratoří. Studenty, odbornou veřejnost a učitele ZŠ a SŠ také oslovíme systematickými popularizačními přednáškami. K dalším významným aktivitám patří zajištění studentské odborné činnosti (SOČ), vedení POMVĚD a organizace specializovaných odborných kurzů a studentských praxí. Velmi atraktivním způsobem podchytí zájem žáků a studentů o přírodovědné obory přírodovědný kroužek. Mezi důležité formy popularizace řadíme interaktivní webové stránky a přípravu vzdělávacích filmů pro SŠ a VŠ. Botanický ústav jako partner projektu se bude podílet zejména na přednáškách pro učitele ZŠ a SŠ, zajištění prací studentské odborné činnosti (SOČ) a chodu přírodovědného kroužku. Více informací k jednotlivým aktivitám na http://www.butbn.cas.cz/cs/hlavni/vyzkum/2012-2014-cz1072300350002-vedro-veda-pro-verejnostcesta-k-udrzitelnemu-rozvoji

Zpět na seznam