Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
P505/12/P039 Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu 2012 - 2014
GAP506/12/0038 Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému 2012 - 2016
P506/12/1818 Fylogenetické a fenotypové vyhodnocení heterocytózních cyanobakterií čeledě Scytonemataceae 2012 - 2014
CZ.1.07/2.3.00/20.0267 Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti 2012 - 2015
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
P504/12/P540 Vyvijeji se polni plevele v zavislosti na kultivaci plodiny? 2012 - 2014
GAP506/12/0038 Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému 2012 - 2016
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
LH12034 Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií. 2012 - 2014
206011 - 7AMB12AR014 Mykorhizní symbiózy původních a introdukovaných vřesovcovitých rostlin severozápadní Patagonie, Argentina 2012 - 2013
7AMB12AT015 Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012 - 2013
Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků 2012 - 2015
TE01020080 Centrum pro výzkum biorafinací 2012 - 2020
7AMB12AT015 Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012 - 2013
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
CZ.1.07/2.3.00/20.0267 Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti 2012 - 2015
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
P 24558-816 Role půdní banky diaspor jako součást života extrémně ekologicky specializovaných efemérních mokřadních druhů rostlin 2012 - 2015
MAD, Prioritní téma 14 Inventarizace lichenizovaných hub významných biotopů na Slovensku a v České republice 2012 - 2014
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017