Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
GA14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
14-15414S Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites 2014 - 2016
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats. 2014 - 2015
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
14-12262S Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? 2014 - 2016
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
INTERACT, grant agreement No 262693 Srovnání pylových depozic v tundře střední Evropy a v subarktidě 2014 - 2014
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016