Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
DH23P03OVV026 Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice, obdivovaný a odmítaný vzor pro krajinářskou tvorbu 20. století 2023 - 2027
SS06010011 Lesní mikroklima v čase a prostoru: reálné dopady změny klimatu na vybraná chráněná území 2023 - 2026
115V342001007 Paleoekologické analýzy z montánních poloh Krkonoš pro zpřesnění rekonstrukce vývoje jejich přirozené vegetace a následného managementu v zóně přírodě blízké 2023 - 2023
SS72010002 Zlepšení funkční konektivity luk pro interakce mezi rostlinami a opylovači 2023 - 2026
TN02000044 Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost 2023 - 2028
Transgenerational adaptation of a clonal plant in the context of biotic interactions 2023 - 2025
DH23P03OVV063 Autonomní systémy pokročilých a přírodě blízkých opatření pro režim péče a zlepšení kvality vody v památkách zahradního umění 2023 - 2027
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2023 - 2023
23-05132S Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj 2023 - 2025
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
SS05010092 Kritická revize dřívějšího a současného rozšíření rostlin jako nenahraditelný zdroj dat pro efektivní ochranu ohrožených druhů a sledování šíření zavlečených druhů 2022 - 2025
Origin of resistance to desiccation and cryoinjuries in biological soil crust microalgae of High Arctic 2022 - 2024
22-08680L Vznik odolnosti proti vysychání a poškození mrazem u řas biologických půdních krust Vysoké Arktidy 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
22-10464S Retikulátní evoluce vodních rostlin: jak souvisí klimatické oscilace s hybridizačními a polyploidizačními událostmi? 2022 - 2024
22-23532S Řeky jako motor rostlinných invazí v africké savaně: časoprostorové propojení úspěšnosti invazí a jejich důsledků 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
SS05010009 Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery 2022 - 2025
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023