Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling? 2021 - 2023
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
Hydropolis 2021 - 2022
Hydropolis 2021 - 2022?
SS03010279 Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie 2021 - 2023
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů 2021 - 2024
Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích 2021 - 2023