Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
300012 GAČR - 19-13231S.,GA19-13103S Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2022
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
GA17-07378S Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2025
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
LTAUSA19137 Velkoplošná rekonstrukce dlouhodobých změn činnosti hurikánů a jejich dopadu na lesní ekosystémy v USA 2019 - 2022
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2019 - 2019
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TN01000048 Národní centrum kompetence BIOCIRTECH. Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů 2019 - 2022