Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
COST - Conserve plants 2019 - 2023
LIFE15NAT/CZ/000818 LIFE South Moravia 2019 - 2025
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
GX19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century 2019 - 2023
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
TJ02000286 Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
TN01000048 Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2022
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
GA19-14872S Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci? 2019 - 2021
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
300012 GAČR - 19-13231S.,GA19-13103S Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2022
GA17-07378S Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 2019 - 2022
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2019 - 2019
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2025